Od poniedziałku 18. maja ruszamy z treningami w hali. Dzięki temu, że mamy taki fajny i duży obiekt sportowy, jednocześnie trenować mogą 24 osoby.

Przypominamy Regulamin zapisu na Treningi:

1. Zapisu na treningi mogą dokonywać tylko rodzice/opiekunowie prawni lub osoby pełnoletnie poprzez wskazaną stronę/link.
2. Zawodnika/Zawodniczkę można zapisać 2 razy w tygodniu na poszczególną grupę wiekową.
3. W przypadku braku możliwości pojawienia się na treningu prosimy o niezwłoczne powiadomieniu Trenera poszczególnych grup.
4. W przypadku niepojawienia się zawodnika na zarezerwowanym treningu zostanie on skreślony z pozostałych terminów.
5. Rodzic zapisując zawodnika/zawodniczkę na trening potwierdza, że jest świadomy zagrożenia związanego z pandemią.
6. Rodzic zapisując zawodnika na trening potwierdza, że w ciągu ostatnich 2 tygodni nie występowały jakiekolwiek objawy choroby u dziecka lub wśród domowników i nikt nie był objęty kwarantanną.
7. Rodzic zapisując dziecko na trening poprzez link – wyraża zgodę na taka formę zapisów.
8. Zasady treningów i zapisu mogą ulec zmianie w zależności od decyzji rządu.
9. Treningi będą odbywać się w poniedziałki i czwartki po 90 minut w godzinach:
15:30 – 17.00 Mini siatkówka (Trenerzy Magdalena Barabasz, Rafał Porębski)
17:15 – 18.45 Młodziczka/Młodzik/Kadet/Juniorka (Trenerzy Grzegorz Białas i Paweł Czyż)
10. Przy zapisach na treningi decyduje kolejność zgłoszeń.

Obowiązki Rodzica/Opiekuna:

1. Przed każdym treningiem należy omówić z dzieckiem zasady bezpieczeństwa i obowiązki zawodnika.
2. Prosimy Rodziców aby nie gromadzili się i nie przebywali przez dłuższy czas na terenie obiektu sportowego.
3. Rodzic przyprowadza dziecko maksymalnie 5 minut przed treningiem i odbiera punktualnie po 90 minutach treningu.
4. Rodzic ma obowiązek podpisać deklarację zgody u Trenera przed zajęciami.
5. Rodzic uważnie obserwuje dziecko i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby u zawodnika lub wśród domowników niezwłocznie powiadamia Trenera danej grupy o nieobecność na treningu.

Obowiązki zawodnika/zawodniczki:

1. W drodze na trening zawodnik/zawodniczka ma obowiązek nosić maseczkę/komin zasłaniającą nos i usta. W trakcie treningu maseczkę można zdjąć.
2. Zawodnik/zawodniczka przychodzi na trening maksymalnie 5 minut przed rozpoczęciem i oczekuje w bezpiecznej odległości od innych na instrukcje od trenera przed wejściem na Orlik.
3. Zawodnik/zawodniczka do 13 roku życia powinien zostać przyprowadzony przez Rodzica.
4. Zawodnik/zawodniczka na trening przychodzi ubrany i gotowy do treningu. Wyjątek stanowi obuwie zmienne. Szatnie będą zamknięte, natomiast toalety będą otwarte.
5. Zawodnik/zawodniczka zachowuje bezpieczny odstęp 2 metrów – nie witamy się, nie przybijamy „piątek”.
6. Zawodnik/zawodniczka dezynfekuje ręc przed i po treningu w specjalnie przygotowanym miejscu.
7. Wszystkie dolegliwości i problemy zawodnik/zawodniczka na bieżąco zgłasza trenerowi.
8. W miarę możliwości zawodnik/zawodniczka przynosi własną piłkę.

Zasady bezpieczeństwa podczas treningu:

1. Treningi w 12-sto osobowych grupach + trener
2. Dezynfekcja rąk przed i po treningu zawodnika i trenera,
3. Dezynfekcja sprzętu przed i po treningu,
4. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa przed każdym treningiem,
5. Oznakowanie obiektu i miejsca do dezynfekcji rąk i sprzętu.

Jeżeli zapoznali się Państwo z powyższą informacją i akceptują regulamin oraz opisane zasady bezpieczeństwa zapraszamy do zapisu na treningi!