Drodzy Rodzice, Zawodnicy i Zawodniczki!

Zapraszamy do zapisów na treningi, które wznawiamy od poniedziałku 11 maja na Orliku w Woli Batorskiej. Zanim dokonacie Państwo zapisu prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i obowiązującymi zasadami. W przypadku osób pełnoletnich, mogą one dokonać same zapisu na trening.

Regulamin zapisu na Treningi:

1. Zapisu na treningi mogą dokonywać tylko rodzice/opiekunowie prawni lub osoby pełnoletnie poprzez wskazaną stronę/link.
2. Zawodnika/Zawodniczkę można zapisać 2 razy w tygodniu na poszczególną grupę wiekową na 1 trening dziennie.
3. W przypadku braku możliwości pojawienia się na treningu prosimy o niezwłoczne powiadomieniu Trenera poszczególnych grup.
4. W przypadku niepojawienia się zawodnika na zarezerwowanym treningu zostanie on skreślony z pozostałych terminów.
5. Rodzic zapisując zawodnika/zawodniczkę na trening potwierdza, że jest świadomy zagrożenia związanego z pandemią.
6. Rodzic zapisując zawodnika na trening potwierdza, że w ciągu ostatnich 2 tygodni nie występowały jakiekolwiek objawy choroby u dziecka lub wśród domowników i nikt nie był objęty kwarantanną.
7. Zasady treningów i zapisu mogą ulec zmianie w zależności od decyzji rządu.
8. Treningi będą odbywać się w poniedziałki i czwartki po 45 minut w godzinach:

  • 15:00 – Mini siatkówka 1 (Trener Magdalena Barabasz)
  • 16:00 – Mini siatkówka 2 (Trener Rafał Porębski)
  • 17:00 – Młodziczka/Młodzik/Kadet/Seniorka (Trener Paweł Czyż/ Grzegorz Białas)
  • 18:00 – Młodziczka/Młodzik/Kadet/Seniorka (Trener Grzegorz Białas/ Paweł Czyż)
  • 19:00 – Senior (Trener Grzegorz Białas)

9. Przy zapisach na treningi decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Jeżeli warunki pogodowe będą złe – informacja o odwołaniu treningu pojawi się danego dnia do godziny 12.00

Obowiązki Rodzica/Opiekuna:

1. Przed każdym treningiem należy omówić z dzieckiem zasady bezpieczeństwa i obowiązki zawodnika.
2. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób – rodzice nie powinni gromadzić się przed obiektem sportowym.
3. Rodziców obowiązuje zakaz dłuższego przebywania na terenie obiektu sportowego.
4. Rodzic przyprowadza dziecko maksymalnie 5 minut przed treningiem i odbiera punktualnie po 45 minutach treningu.
5. Rodzic ma obowiązek podpisać deklarację zgody u Trenera przed zajęciami.
6. Rodzic uważnie obserwuje dziecko i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby u zawodnika lub wśród domowników niezwłocznie powiadamia Trenera danej grupy o nieobecność na treningu.

Obowiązki zawodnika/zawodniczki:

1. W drodze na trening zawodnik/zawodniczka ma obowiązek nosić maseczkę/komin zasłaniającą nos i usta. W trakcie treningu maseczkę można zdjąć.
2. Zawodnik/zawodniczka przychodzi na trening maksymalnie 5 minut przed rozpoczęciem i oczekuje w bezpiecznej odległości od innych na instrukcje od trenera przed wejściem na Orlik.
3. Zawodnik/zawodniczka do 13 roku życia powinien zostać przyprowadzony przez Rodzica. Rodzice odprowadzają dziecko pod Orlik, ale nie wchodzą z nim na teren obiektu.
4. Zawodnik/zawodniczka na trening przychodzi ubrany i gotowy do treningu. Szatnie oraz węzeł sanitarny będą nieczynne.
5. Zawodnik/zawodniczka zachowuje bezpieczny odstęp 2 metrów – nie witamy się, nie przybijamy „piątek”.
6. Zawodnik/zawodniczka dezynfekuje ręce przed i po treningu w specjalnie przygotowanym miejscu.
7. Wszystkie dolegliwości i problemy zawodnik/zawodniczka na bieżąco zgłasza trenerowi.
8. W miarę możliwości zawodnik/zawodniczka przynosi własną piłkę.

Zasady bezpieczeństwa podczas treningu:

1. Treningi w 6-cio osobowych grupach + trener
2. Dezynfekcja rąk przed i po treningu zawodnika i trenera,
3. Dezynfekcja sprzętu przed i po treningu,
4. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa przed każdym treningiem,
5. Oznakowanie obiektu i miejsca do dezynfekcji rąk i sprzętu.
Jeżeli zapoznali się Państwo z powyższą informacją i akceptują regulamin oraz opisane zasady bezpieczeństwa zapraszamy do zapisu na treningi, które wznawiamy od poniedziałku 11 maja.